Digital Design – IT, Æstetik og Interaktion på Aarhus Universitet

Jylland
Posted 1 år ago

Digital design handler om samspillet mellem mennesker, computere og kultur. Du kommer til at arbejde med IT inden for områder som kunst, oplevelser, design, formidling og æstetik. På Digital design studerer du interaktive digitale teknologier, og deres kontekst, kultur og æstetik. Vi lever i en digital kultur, hvor digitale teknologier forandrer vores kultur og hverdagsliv; fra hvordan vi indretter vores byer, til måden vi lytter til musik på. Derfor får du på Digital design en grundlæggende kompetence i at skabe nye former for digitale produkter og interaktioner med konkrete teknologier, at udforske og udfordre vores forståelse af it, samt at reflektere over dets betydning for udviklingen af vores kultur.

Reflekterende praktiker

I løbet af studiet vil du lære at kombinere analyse, kritik og konstruktion, således at du kan reflektere kritisk og kompetent over interaktive digitale medier. Her fokuserer bacheloruddannelsen i Digital design i særlig grad på de kulturelle og æstetiske sammenhænge, som digitale teknologier indgår i, og du lærer metoder til at udføre, programmere, analysere og vurdere både designprocesser og færdige produkter.

Hverdagen på Digital design

Underviserne på Digital design er selv del af den nyeste forskning som teoretisk og praktisk udforsker digitale teknologier og deres udvikling gennem eksempelvis interaktionsdesign og kreative processer, digital kunst og computerspil. Fagene på digital design indeholder ofte aktivt projektarbejde, f.eks. inddrager underviserne deres kontakter fra det omgivende samfund, erhvervsliv, og kulturliv som kritikere og opgavestillere i et spænd fra digital kunst til den nyeste deleøkonomiske app.

Karrieremuligheder

Digital design sigter mod beskæftigelse inden for digital produkt- og serviceudvikling. Det kan være inden for områder som UX-designer (User experience), konceptudvikler, interaktionsdesigner, digital kommunikation og undervisning. Dine jobmuligheder afhænger af, hvilke tilvalg og eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Om Uddannelsen

Uddannelses kategoriUniversiteter